Kammerat Adam

Kommentér

For at undgå kommentar-spam, er der mange websites der kræver at man udfylder en CAPTCHA, eller logger ind med en konto hos et firma som Twitter, Facebook, Google eller endda Microsoft GitHub.

Jeg har valgt en mere gammeldags måde at undgå spam på.

For at tilføje en kommentar, skal du:

¹ Som for eksempel Thunderbird, Pan, slrn eller Gnus (indbygget i Emacs).

Oplevet tid

Det er sjovt som tid føles forskelligt; relativt.

En weekend pakket med FOSDEM i Bruxelles føles som meget, meget længere tid end en "almindelig" weekend.

Ligesom for to år siden har en dansk avis en artikel om Bruxelles kort efter hjemkomsten. Typisk!

⊕ - 0 kommentarer