Kammerat Adam

Kommentér

For at undgå kommentar-spam, er der mange websites der kræver at man udfylder en CAPTCHA, eller logger ind med en konto hos et firma som Twitter, Facebook, Google eller endda Microsoft GitHub.

Jeg har valgt en mere gammeldags måde at undgå spam på.

For at tilføje en kommentar, skal du:

¹ Som for eksempel Thunderbird, Pan, slrn eller Gnus (indbygget i Emacs).

Første liste af usenet knudepunkter i Europa

Joey Hess ovre på olduse.net er faldet over den første liste af europæiske usenet knudepunkter.

Danmark er med allersidst på listen – dog med noget mangelfulde oplysninger om "Indie By-terminalen"... Usenet startede åbenbart ret hipsteragtigt her i landet!

⊕ - 0 kommentarer