Kammerat Adam

Kommentér

For at undgå kommentar-spam, er der mange websites der kræver at man udfylder en CAPTCHA, eller logger ind med en konto hos et firma som Twitter, Facebook, Google eller endda Microsoft GitHub.

Jeg har valgt en mere gammeldags måde at undgå spam på.

For at tilføje en kommentar, skal du:

¹ Som for eksempel Thunderbird, Pan, slrn eller Gnus (indbygget i Emacs).

Det endelige bevis

Nu har Søren Krarup snart det endelige bevis på at FNs menneskerettighedskonvention er noget farligt og forfærdeligt noget som man end ikke bør ønske sin ikke-nære næste: Cuba har tænkt sig at skrive under på den!

⊕ - 0 kommentarer