Kammerat Adam

Banksmøl

🕦︎ - 2011-03-11

Hvordan kan det være at min betaling med Dankort i supermarkedet dukker op i netbanken næsten med det samme, mens det tager 2 dage at overføre et beløb fra en konto i en dansk bank til en konto i en anden dansk bank.

Burde banker af alle ikke være bedst og mest effektive til den type transaktioner?

Nu må de snart indføre noget edb!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=