Kammerat Adam

"Cykelsti" fra Søtorvet til Vendersgade #cykel

🕜︎ - 2009-09-13

Københavns kommune har lavet en sjov cykelsti fra hjørnet af Søtorvet til Vendersgade.

Forbindelsen dér viser sig at være ret praktisk i daglig brug, så jeg kan ikke rose ophavsfolkene nok for den.

Cykelsti

Man skal passe lidt på når man krydser cyklister der skal til venstre - noget uortodokst er det jo at dreje til højre op over fortovet i det hjørne af et kryds - og man skal også have et vågent øje på fodgængerne, men alt i alt: rigtigt godt fundet på.

En anden fin detalje er at den plante der stod i bedet på det hjørne man drejer om når man kommer cyklende hurtigt blev fjernet/flyttet (den var svær ikke at ramme når man lå ned i svinget). Fornemt!

Politiken skrev om cykelstien for længe siden.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=