Kammerat Adam

Dansk udtryk for "influencer"

🕝︎ - 2021-01-24

"Influencer" er et relativt nyt begreb. Det ligger ikke så godt i munden på dansk.

Hvad kan vi finde på i stedet? "Påvirker"? Måske ikke helt elegant, men det leder mig videre til "påfugl".

Kunne "påfugl" virke?

Jeg associerer til nogle der spreder alle sine fjer ud for at blive set så meget som muligt... og samtidig kunne en påfugl være én der er "på".

Måske det er for kringlet.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=