Kammerat Adam

Den Nationale Sikkerhed

🕢︎ - 2009-02-02

"Hjemmeværnet skræmmer livet af heste", rapporterer DR/Nyheder.

Så må vi håbe at russerne sender kosakkerne, når de forsøger at invadere skandinavien!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=