Kammerat Adam

Det endelige bevis #politik

🕟︎ - 2007-12-11

Nu har Søren Krarup snart det endelige bevis på at FNs menneskerettighedskonvention er noget farligt og forfærdeligt noget som man end ikke bør ønske sin ikke-nære næste: Cuba har tænkt sig at skrive under på den!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=