Kammerat Adam

DR Panelet, P3

🕠︎ - 2010-09-20

DR Panelet spørger: "Hvis du nu forestiller dig, at du skulle beskrive P3 for en ven, der ikke kendte kanalen, hvordan ville du så beskrive P3?"

Jeg svarer: "Musik afbrudt af spejlblanke værter hvis eneste kvalifikation er at de er rappe i replikken. Og en masse sport (oftest med bedre musik pga. Ulrik Jensen)."

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=