Kammerat Adam

DR radio over nettet #medielicens #rejsekort

🕒︎ - 2014-06-21

DR har ændret på linksne til deres radiokanaler - før kørte strømmene på port 8000, nu er det port 80.

Jeg syntes det var mærkeligt at min jukeboks var holdt op med at afspille Radioavisen hver time; det er årsagen.

Interessant i øvrigt at man i Sverige ikke må opkræve licens for at eje en computer/tavle/telefon med netadgang. Endnu et område hvor Danmark kunne lære noget.

I andre forbrugernyheder: Det tager ca. 2 minutter at skifte betalingskort hos internetudbyderen Fullrate. Det kunne Rejsekortet lære noget af - deres procedure kræver flere rejser, og en minimumsventetid på 3 døgn, dvs. det er mindst 720 gange langsommere at skifte sit betalingkort ud, sammenlignet med Fullrate.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=