Kammerat Adam

Endnu en prins... #fornavne

🕢︎ - 2009-07-26

... og vores polske naboer er igen blevet forbigået.

Hvorfor ikke lige snige et polsk navn ind, i stedet for det traditionelt kedelige Henrik Carl Joachim Alain? Det hedder hver tredie unge jo nutildags! Det havde været lidt friskere med et Kazimierz, Stanislav, Krzysztof, Zbigniew, Ryszard eller Lech.

Nå, måske næste gang kornprinsen får en ny kone og skal have nye børn...

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=