Kammerat Adam

Første liste af usenet knudepunkter i Europa #usenet

🕙︎ - 2012-12-23

Joey Hess ovre på olduse.net er faldet over den første liste af europæiske usenet knudepunkter.

Danmark er med allersidst på listen – dog med noget mangelfulde oplysninger om "Indie By-terminalen"... Usenet startede åbenbart ret hipsteragtigt her i landet!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=