Kammerat Adam

Glædeligt skudsekund!

🕜︎ - 2009-01-01

I den tidszone Danmark ligger i falder skudsekundet som en forlængelse af den første time i det nye år.

Vi går således fra 1. januar 2009 kl. 00:59:59 til 00:59:60 og videre til 01:00:00.

Glædeligt skudsekund!

Ajourføring:

asjo@virgil:~$ grep -i 'leap second' /var/log/*log
/var/log/kern.log:Jan  1 00:59:59 virgil kernel: Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC
asjo@virgil:~$

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=