Kammerat Adam

Grundlovsændring

🕦︎ - 2012-06-05

I Radioavisen interviewede de nys en række jurastuderende om hvorvidt Grundloven skal revideres eller ej.

Overraskende nok mente de unge kommende jurister at det ville være en rigtig god idé at ændre den.

Jeg regner med at dette er starten på en interviewserie i Radioavisen - som det næste interviewer de nok nogle unge bildesignstuderende om hvorvidt fremtidens biler skal se anderledes ud, spørger nogle unge programmørspirer om eksisterende edb-systemer kan laves bedre eller hører nogle unge politikere om de ville gøre noget anderledes end den til enhver tid siddende regering.

Selvfølgelig vil unge jurister gerne lave lovene om... D'oh!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=