Kammerat Adam

Ironi

🕓︎ - 2011-09-10

Jeg har gennem længere tid spottet når ordet "ironisk" blev brugt om noget der ikke var at man siger det modsatte af hvad man mener, for at skabe en effekt, men i stedet for når det modsatte at hvad man skulle tro sker (nærmest i betydningen "paradoksalt").

Senest i anmeldelsen af Morten Sabroes nye bog Fadervor.

Et hurtigt opslag i Ordbog over det Danske Sprog afslører at brugen af ordet i f.eks. "Skæbnens ironi"-betydningen ikke er ny overhovedet.

Oprejsning til Alanis Morissette!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=