Kammerat Adam

Kønsneutral værnepligt i Sverige

🕕︎ - 2016-09-01

I Sverige overvejer de at genindføre værnepligten - og forslaget går på ligestilling mellem kønnene, ligesom i Norge.

Grattis, Sverige!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=