Kammerat Adam

Krigsministeren besøger USA #politik

🕙︎ - 2011-08-19

Og udtaler:

» - SF vil noget andet end os. Villy Søvndal har hen over sommeren klart sagt, at hans parti ikke ønsker at fortsætte den aktivistiske og militaristiske udenrigspolitik. «

Uanset om man synes om SF eller ej, så må det være en fordel ikke at have en militaristisk udenrigspolitik.

Kan vi se at få den regering ud af røret!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=