Kammerat Adam

Oplevet tid

🕑︎ - 2010-02-08

Det er sjovt som tid føles forskelligt; relativt.

En weekend pakket med FOSDEM i Bruxelles føles som meget, meget længere tid end en "almindelig" weekend.

Ligesom for to år siden har en dansk avis en artikel om Bruxelles kort efter hjemkomsten. Typisk!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=