Kammerat Adam

Studerendes edb-apparatur på DIKU #edb

🕗︎ - 2008-07-16

Ledelsen på Datalogisk Institut, Københavns Universitet har besluttet dette:

» Fra efteråret 2008 vil undervisningen på DIKU blive tilrettelagt ud fra, at de studerende har egen computer til rådighed. Det er ikke et ultimativt krav, at du anskaffer dig en bærbar computer, men de kursusansvarlige undervisere kan tilrettelægge undervisningen ud fra en forudsætning om, at du har en bærbar computer til rådighed. Hvis du ikke ønsker eller har mulighed for at anskaffe dig en bærbar computer, vil du kunne gøre brug af DIKUs computerfaciliteter. «
- Martin: "Anvendelse af bærbare computere på DIKU fra efteråret".

Hvad søren det så end betyder?!

Underviserne går nu ud fra at de studerende har en bærbar computer, men de studerende skal ikke have en, og hvis de ikke har, kan de bruge universitetets faciliteter.

Eh, hvad har de egentlig besluttet?

Måske er det bare første trin? - Og det næste bliver at konstatere at alle studerende har en computer selv, og derfor behøver instituttet ikke at stille computerfaciliteter til rådighed?

Meningen med meddelelsen er noget uklar.

Jeg tror, det du skal bide mærke i er "undervisning" og "tilrettelagt". Det, de prøver at sige, er vel bare, at nu er det endeligt besluttet, at du selv må tage ansvar for at skaffe adgang til en computer. Beslutningstagerne på KU har jo et ry at leve op til; utransperance!

- Majken 🕡︎ - 2008-07-19

+=

Mjah, det synes jeg ikke det blev klarere af - der står jo eksplicit at hvis man ikke har den bærbare som undervisning nu kan tilrettelægges efter at man har, så kan man bruge instituttets apparater?!?

- Adam 🕑︎ - 2008-07-24

+=

Ja, men det er nok mere ment som en mulighed, nærmere end et tilbud. Dvs. at instituttet har computere, som man kan bruge, men de garanterer vel ingen steder at der (i dét tilfælde) er computere til alle. Kun at dem, som er der, kan bruges frit af de studerende. Eller hvad?

- Majken 🕕︎ - 2008-07-30

+=

Min konklusion bliver vist at meddelelsen var ganske uklar :-)

- Adam 🕤︎ - 2008-07-31

+=

Kommentér

For at undgå kommentar-spam er der mange websites der kræver at man udfylder en CAPTCHA, eller logger ind med en konto hos et firma som Twitter, Facebook, Google eller endda Microsoft GitHub.

Jeg har valgt en mere gammeldags måde at undgå spam på.

For at tilføje en kommentar, skal du:

¹ Som for eksempel Thunderbird, Pan, slrn, tin eller Gnus (indbygget i Emacs).

Eller du kan udfylde denne formular:

+=