Kammerat Adam

Svaneæg #svanerede

🕜︎ - 2021-04-03

Svanen jeg så forleden og dens rede som jeg først lagde mærke til senere - har en mage og i reden ligger ... et æg!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=