Kammerat Adam

Youtube visninger

🕜︎ - 2014-12-14

Hvorfor var den store historie at Youtube i sin sin tid valgte en 32-bit værdi til at gemme antal visninger i og at Gangnam Style nu har tvunget dem til at ændre koden, fordi den er set mere end 2147483648 gange?

Burde historien ikke snarere være: hvorfor valgte de at tælle antal visninger i en variabel med fortegn?!?

Uden fortegn havde Psy kun været halvvejs til at nå "grænsen". Giver det mening at en video er vist -1 gange? -1000 gange? -2147483647 gange??

Men ok, hvis de har skiftet til et 64-bit heltal med fortegn, så skal der ca. 9223372034707292160 visninger mere til før det bliver et problem igen.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=