Kammerat Adam

Benzinpriser

🕢︎ - 2008-03-12

I følge Danmarks Radio må de stakkels hårdt prøvede amerikanere nu lide den tort at betale over 4 kr. per liter benzin - på trods af deres Store Leders berømmede, af ingen ringere end Danmarks Store Leder, hæderfulde kamp for at udbrede demokrati i verden og for at forbedre miljøet.

Stakler!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=