Kammerat Adam

Birthe Rønn Hornbech, minister, 1 år

🕝︎ - 2008-11-19

For et år siden forestillede jeg mig at det ville blive interessant at se hvordan Birthe Rønn Hornbech ville klare rollen som integrationsminister.

Det er jo ikke ligefrem gået spektakulært godt - det er lidt trist at se en rygrad forvandles til gelé så hurtigt som tilfældet har været her.

Forhåbentlig får vi en regering dannet af nogle andre partier næste gang.

(Jeg nægter at bruge Dansk Folkeparties demagogiske udtryk "systemskifte" om når en del af folketinget overtager regeringsmagten fra en anden del).

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=