Kammerat Adam

Creative Commons på dansk

🕜︎ - 2008-12-20

Den internationale Creative Commons-organisation har en dansk aflægger.

På den engelsksprogede side, kan man blandt andet læse dette afsnit, som er fremhævet på forsiden:

» We're a nonprofit organization. Everything we do — including the software we create — is free. «

Sammenlign nu dette med den danske forsides oversættelse:

» Vi er en almennyttig organisation. Alt, hvad vi laver - herunder vores software - er gratis. «

Det kan naturligvis være den tiltænkte betydning og korrekte oversættelse i dette tilfælde, men det er svært at lade være med at studse lidt over valget af det afsluttende ord.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=