Kammerat Adam

Creative Commons på dansk

🕜︎ - 2008-12-20

Den internationale Creative Commons-organisation har en dansk aflægger.

På den engelsksprogede side, kan man blandt andet læse dette afsnit, som er fremhævet på forsiden:

» We're a nonprofit organization. Everything we do — including the software we create — is free. «

Sammenlign nu dette med den danske forsides oversættelse:

» Vi er en almennyttig organisation. Alt, hvad vi laver - herunder vores software - er gratis. «

Det kan naturligvis være den tiltænkte betydning og korrekte oversættelse i dette tilfælde, men det er svært at lade være med at studse lidt over valget af det afsluttende ord.

Kommentér

For at undgå kommentar-spam er der mange websites der kræver at man udfylder en CAPTCHA, eller logger ind med en konto hos et firma som Twitter, Facebook, Google eller endda Microsoft GitHub.

Jeg har valgt en mere gammeldags måde at undgå spam på.

For at tilføje en kommentar, skal du:

¹ Som for eksempel Thunderbird, Pan, slrn, tin eller Gnus (indbygget i Emacs).

Eller du kan udfylde denne formular:

+=