Kammerat Adam

DSB - gøgl i trafikken!

🕡︎ - 2010-12-04

Det ser ud til at statsbanerne prøver at appellere til en yngre målgruppe, når de rapporterer om problemer i de her dage:

DSB har en vane med at fjerne deres websider igen, så linket er nok snart dødt.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=