Kammerat Adam

DSB - mestre i logistik

🕧︎ - 2011-08-20

På grund af det, måske, forurenede drikkevand i København har DSB valgt ikke at sælge kaffe overhovedet:

» Nogen vil måske tænke at det er lige omfattende nok, at man heller ikke må få kaffe i det jyske. Men for at ikke at få blandet kaffekander fra resten af landet med "KøbenhavnerKander" - så vælger vi helt at stoppe salget af kaffe. « - Ingen kaffe i vores tog i dag, lørdag den 20.08.2011

Det er åbenbart en så stor logistisk opgave at lade være med at hælde vand på kaffekanderne mens et tog befinder sig i København, at Danmarks førende logistikere i DSB vælger ikke at forsøge at løse opgaven.

Hold da ferie.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=