Kammerat Adam

Internet meme

🕜︎ - 2009-08-29

For snart 9 år siden gemte Klaus Danmarks første geocache "Kippers in the Jungle".

Næsten to måneder senere afprøvede jeg en GPS jeg havde tænkt mig at give i julegave, og var dermed den første der besøgte Kippers in the Jungle.

Kippersne rejste vidt og bredt (bl.a. til Arizona) og blev et begreb i danske geocaching kredse.

Efter nogle år forsvandt skatten, men den blev senere genoprettet og til syvårsjubilæet blev den renoveret.

Så syv år efter det første besøg, besøgte jeg den igen.

Med en dansk avis' mellemkomst er Prins Henrik blevet interesseret - og har gemt sin egen geocache, med en dåse kippers og det hele, på sit terroir i Frankrig.

Verden bliver mindre og mindre, n'est-ce pas?

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=