Kammerat Adam

NemID-login for folk med lys tekst på mørk baggrund #nemid

🕧︎ - 2015-05-31

Hvis man har valgt en opsætning hvor tekst som standard vises med lys farve på mørk baggrund, så afsløres et problem i NemID-loginsiden: Forgrundsfarven sættes til sort, mens baggrundsfarven ikke sættes:

Sort i sort

Det har været med i anbefalinger til webdesign i mere end et årti at man skal huske at sætte begge dele.

Heldigvis kan problemet omgås i Firefox - i chrome/userContent.css indsættes ganske enkelt:

@-moz-document domain(danid.dk) {
  input.person, input.verifier, input.PIN {
    color: black !important;
    background-color: white !important
  }
}

Hermed er der rettet op på det dårlige webdesign, og jeg kan igen se hvad jeg taster ind: Læseligt

Dét er da Nemt!

Hvor svært ville det være for Nets at rette? Her er ændringen der skal til i deres style sheet, som en diff:

--- orig	2015-05-31 12:31:58.524339509 +0200
+++ fixed	2015-05-31 12:52:10.222183817 +0200
@@ -420,6 +420,7 @@
 input[type="text"], input[type="password"], input[type="tel"] {
  border: 1px solid #bccccb;
  padding: 0 0 0 2px;
+ background-color: white;
  color: black; }

input[type="text"]:disabled {

Der skal tilføjes præcis 1 linie.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=