Kammerat Adam

Sneflokke kommer vrimlende...

🕛︎ - 2008-11-18

Nå ja, det er måske lidt overdrevet - men det er da ved at blive ganske koldt efterhånden.

Temperaturgraf

Hvis du tænker at det vist er ved at være vantesæson, og du kun kan finde halvdelen af dine yndlingsvanter - eller hvis du har fundet en stakkels ensom vante på din vej - så kig forbi Vantbanken.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=